Software - Hardware - IT Services
Mua bản quyền SOLIDWORKS với giá tốt nhất

SOLIDWORKS nổi tiếng là phần mềm thiết kế cơ khí 3D. Tuy nhiên,  SOLIDWORKS còn được sử dụng ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau như : Điện Điện tử, Mô phỏng và khoa học ứng dụng.

là một sản phẩm của
Dassault Systemes
Dassault Systèmes là công ty nổi tiếng với việc chuyên cung cấp các phần mềm 3D và các giải pháp Quản lý vòng đời sản phẩm (PLM).

Tư vấn giá bản quyền SOLIDWORKS tốt nhất: 091 6146 227