Software - Hardware - IT Services
Mua bản quyền Server & Application Monitor với giá tốt nhất

Server & Application Monitor của SolarWinds gọi tắt là SAM, là phần mềm giám sát máy chủ và giúp phát hiện lỗi xảy ra trên hệ thống một cách nhanh chóng. SAM giúp quản trị viên xác định nguyên nhân cốt lõi của vấn đề hoặc sự cố chỉ trong thời gian ngắn.

là một sản phẩm của
SolarWinds Inc
SolarWinds Inc. là công ty phát triển phần mềm tại Mỹ, chuyên phát triển phần mềm cho doanh nghiệp để giám sát hệ thống mạng hoặc cơ sở hạ tầng.

Tư vấn giá bản quyền Server & Application Monitor tốt nhất: 091 6146 227