Software - Hardware - IT Services
Mua bản quyền Red Hat Enterprise Linux với giá tốt nhất

Red Hat Enterprise Linux là nền hệ điều hành dành cho doanh nghiệp dựa trên nền tảng của Linux. Với Red Hat Enterprise Linux bạn có thể tùy biến và mở rộng các ứng dụng có sẵn, qua đó có thể triển khai các công nghệ khác.

là một sản phẩm của
Redhat
Red Hat, Inc. là một công ty phần mềm Mỹ cung cấp sản phẩm phần mềm mã nguồn mở cho cộng đồng doanh nghiệp.

Tư vấn giá bản quyền Red Hat Enterprise Linux tốt nhất: 091 6146 227