Software - Hardware - IT Services
Mua bản quyền Burp Suite với giá tốt nhất

Burp Suite là một công cụ pentest ứng dụng web. Burp Suite cho phép người dùng tích hợp các công cụ khác nhau nhằm kiểm tra tính bảo mật và khai thác các lỗ hổng của website nhằm đưa ra những giải pháp cụ thể.

là một sản phẩm của
PortSwigger
PortSwigger Ltd là Công ty cung cấp các giải pháp và phần mềm liên quan đến vấn đề bảo mật, an ninh mạng

Tư vấn giá bản quyền Burp Suite tốt nhất: 091 6146 227