Software - Hardware - IT Services
Mua bản quyền ActiveReports với giá tốt nhất

ActiveReports là một giải pháp cho việc báo cáo hoàn chỉnh cho .NET. ActiveReports cung cấp các báo cáo đẹp với trình thiết kế báo cáo tích hợp sẵn trong phần mềm Visual Studio.

là một sản phẩm của
GrapeCity
GrapeCity Inc là tập đoàn phần mềm đa quốc gia có trụ sở tại Nhật Bản. Tập đoàn chuyên phát triển các phần mềm cho mục đích riêng của Công ty. Ngoài ra, GrapeCity còn nhận phát triển các sản phẩm thuê ngoài, phần mềm và nhiều dịch vụ khác

Tư vấn giá bản quyền ActiveReports tốt nhất: 091 6146 227